Evakuační rozhlasový systém

Systém APS®-APROSYS - důležitá fakta a čísla

Generace systému APS®, za kterým stojí dlouhé roky vývoje se švýcarskou precizností, je plně otevřený a modulární systém pro ozvučovací zařízení, ať už se jedná o systém místního rozhlasu nebo evakuační systém splňující přísné normy EN 54-16 / ČSN EN 60 849.Jaká je jedna z hlavních výhod kromě vysoké spolehlivosti? Je to možnost výběru z více jak 100 modulů, ze kterých se dá rozhlasový systém složit. Tím APS® dovoluje implementaci specifických přání a požadavků na inteligentní a všezahrnující systém pro distribuci hudby / hlášení / gongů / sirén a pro řízení evakuace v jedné zóně, poschodí nebo postupné evakuace budovy po jednotlivých předem definovaných částech. Tento způsob zajistí nejen finanční úsporu na počátku projektu, protože zákazník platí jen požadované funkce, ale i možnost budoucího rozšíření, a to i např. v případě rozšíření stávajících budov, což je v průmyslu i obchodu zcela běžná věc.
 


                       
Programovatelné stanice hlasatele připojené sběrnicovým systémem nebo pomocí sítě LAN, případně stanice pracující na PC nebo implementace do systému řízení budov, umožňují maximální komfort a bezpečnost obsluhy. Připojení stanice hlasatele do systému je dle požadavků EN 54-16 / ČSN EN 60 849 monitorováno.

 


Síťování systému APS® pomocí standardních počítačových sítí typu LAN umožňuje optimální prostorovou distribuci jednotlivých subsystémů tak, aby instalace byla z hlediska nákladů co nejekonomičtější. Trvale monitorovaná síť také umožňuje komunikaci pomocí optických kabelů a tím minimalizuje nebezpečí chyby systému.


Díky otevřené architektuře systému, vlastnostem APS® a velmi širokému záběru přípojných modulů, je zaručena vysoká úroveň flexibility při komunikaci se systémy třetích stran. Automatická a permanentní kontrola těchto přípojných míst garantuje 100% přizpůsobení systému požadavkům v nebezpečných situacích tak, jak je požadováno normami EN 54-16 / ČSN EN 60 849.Ke stažení:

APS®-APROSYS: Modulární systémové řešení rozhlasu
 Menu

Technická podpora:

Své otázky, přání a požadavky na technickou
podporu prosím směrujte na e-mail
info@dvaudio.cz,
či případně volejte na telefonní číslo
233 544 568.

© 2016 DV audio s.r.o., všechna práva vyhrazena